dilluns, 28 de juliol de 2008

Contrastos


Als anys vuitantes, per motius de feina a la Verneda de Sant Martí de Provençals, vaig conèixer, si bé molt moderadament en relació als seus veritables protagonistes, allò que Paco Candel titulava, de manera prou significativa, Donde la ciudad cambia su nombre. Persona de camp, però, sempre m'ha martellejat una frase de Llorenç Villalonga al pròleg de Bearn o la sala de les nines: "El refuig natural fou el camp, on la pobresa no es confon amb la misèria". I és cert, la pobresa, i no la misèria, era, aquells anys, la gran llengua comuna -avui, en canvi, està de moda fer comú fins i tot allò que és de lliure elecció- d'alguns barris perifèrics de qualsevol gran ciutat i d'algunes famílies del camp. Solidaritats de grup i proximitat a recursos naturals semblaven allunyar, en força casos, el fantasma de la misèria. Han passat molts anys des de llavors, però encara avui, com llavors, són sovint més els contrastos que no pas les fredes dades estadístiques allò que ens mostra l'existència, a casa nostra, de gent amb recursos insuficients per desenvolupar una vida més o menys digna.
Actualment el Ter no fa goig: tot i que han passat dies de la revinguda per les darreres pluges, les seves aigües en conserven encara la terbolesa, una terbolesa estranya, de colors verds, grocs i marrons, i de caràcter lletós, que no hi ha manera que desaparegui. Com si alguna empresa hagués aprofitat la terbolesa de les pluges per emmascarar, camuflar o encobrir algun abocament! I, malgrat tot, ja fa temps que a l'empara del riu intenten sobreviure activitats, modernes i molt ben equipades, adreçades al turisme o, millor dit, a una nova concepció del turisme: restauració de qualitat, allotjament rural i, ben recentment, lleure i esport, estretament lligats al gaudi i al respecte de la natura. D'altra banda, aigües damunt la Presa de Colomers, el Ter també fa temps que ha tornat a recuperar la pràctica de la pesca, no pas, però, amb la intensitat, ni la finalitat, amb què es feia als anys seixantes, quan centenars de persones arribades d'arreu amb autocars concertats venien a practicar aquest esport gairebé tots els diumenges de l'any. Concretament al revolt del baix Ter, és a dir, allà on la geografia física situa el darrer gran meandre del riu, de cinc a deu famílies, segons els dies, acostumen a llançar la canya, els caps de setmana. Diversos indrets en conserven un ignominiós testimoniatge: gran quantitat de deixalles domèstiques, esparpallades o amuntegades en uns tres-cents metres llargs de ribera.
Un observador extern i allunyat podria pensar, per raó del riu i les seves possibilitats, que totes aquestes aficions són fruit de motivacions semblants. No cal, però, tampoc l'apropament especialitzat d'un antropòleg, ni tan sols la d'aquell irreverent i aparentment poc acadèmic Nigel Barley que, a L'antropòleg innocent: notes des d'una cabana de fang, un llibre excel·lent i divertit alhora, es mostrava desconcertat i contrariat davant la naturalesa elusiva i tancada d'aquells dowayos camerunesos amb els quals pretenia de conviure per redactar el seu treball de camp, i que també com nosaltres pacifiquen i encobreixen determinades necessitats vitals amb creences, rituals i mites extemporanis. El silenci sovint eixordador de la pesca dels homes i les dificultats idiomàtiques de les dones van ser la raó d'una conversa lleu per força, suficient, però, per descobrir que aquelles famílies pescadores d'avui eren, malgrat aquells seus cotxes amb matrícules casolanes, quasi totes, si no totes, d'una mateixa nacionalitat, romanesos residents a la Selva la majoria, i que el fruit de la pesca, enormes i monstruoses carpes sobretot, acostuma a esdevenir sovint plat de taula per sopar. No hi fa res que els expliquis la "naturalesa" de les aigües del riu, ells, amb un lacònic mal castellà, t'insinuen com és de necessari el peix per portar un "bon" plat a taula! És en aquest moment quan t'adones de l'error de la teva primera percepció, i quan el contrast rebrota, amb força, amb aquell excel·lent poema que aprenies els anys vuitantes: "Creix sobre la terra pa suficient/per a tots els fills dels homes/i roses i murtres i bellesa i plaer/i pèsols no menys dolços" (Heinrich Heine, Alemanya, un conte d'hivern).

dijous, 24 de juliol de 2008

Vieja y nueva Iglesia espaÑola: Falange Española de las JONS, Alternativa Española o Comunión Tradicionalista Católica


“Hablar de laicismo es una forma elegante, asimilada y falsa de llamar al ateísmo”
“Comunismo y consumismo laicista son más parecidos de lo que se cree”
“todas las filosofías ateístas terminan siendo dictatoriales”
“el hombre es un muñeco hinchable con las libertades que nos otorga Zapatero”
i moltes altres perles sobre feminisme, avortament, joventut, etc.


Què hem fet els humans per merèixer-nos aquests immorals controladors de totes les morals que no són la seva?
Quan tindrem un govern que acabi amb el suport, els privilegis i les subvencions de tota aquesta púrria de fariseus?

dilluns, 21 de juliol de 2008

No ho entenc


No entenc tot aquest acarnissament amb el català del President Montilla. Ja m'agradaria, ja, que tota la immigració, d'origen espanyol o no, parlés el català tan "malament" com ell. Enlloc d'aprofitar l'origen del President per afavorir a tot gas i estesos la normalització de la llengua entre la immigració, hi ha sectors entossudits a estripar-lo i a desacreditar-lo pel seu accent poc genuí. Que potser l'accent d'alguns "xaves" és més genuí que el seu? Que potser no hi ha diputats i diputades de tots els colors que tampoc disposen del nivell C de català? Però com es pot ridiculitzar la parla d'un President, que, agradi o no, pels seus orígens i pel seu esforç, i pel seu càrrec, pot fer més per l'extensió de l'ús del català que no pas totes les lleis aprovades? No havíem quedat que la llengua era un element prou important com per no jugar-hi? Quan la dreta catalunyesa ha d'utilitzar arguments de tan baixa estopa per fer oposició, malament rai!

dissabte, 19 de juliol de 2008

A la atención del gran intelectual espaÑol Joaquín LeguinaMANIFIESTO A FAVOR DEL PLURILINGÜISMO
Nuestras lenguas comunes
Catalán, euskara y gallego conviven de forma desigual con los consolidados privilegios del castellano
Un grupo de catedráticos y profesores de varias universidades constata que el castellano, lejos de estar en peligro, mantiene tales ventajas sobre el catalán, el gallego y el euskara que su exacerbada defensa sólo puede tener un móvil ideológico.

Asistimos en estos días a una nueva oleada de nacionalismo lingüístico español de la que el principal botón de muestra es el Manifiesto por la lengua común que ha promovido una veintena de intelectuales de prestigio. El texto en cuestión se asienta en certezas que nacen de aquello que, al parecer, no puede someterse a discusión, como ocurre, por lo demás, en muchos ámbitos de la vida de un Estado que presume de su condición democrática. En las disputas correspondientes adquiere singular relieve la Constitución de 1978, producto de un pacto en el que, en ámbitos sensibles como éste, se impusieron normas sin recabar la opinión de los afectados. Aun en el caso de que aceptásemos la condición inequívocamente democrática del referendo constitucional de aquel año, habría que preguntarse si tres decenios después no es legítimo reclamar, en sentido bien diferente del que invocan los promotores del manifiesto mencionado, una revisión de las normas entonces instituidas. Las cosas como fueren, es significativo que la nueva oleada de nacionalismo lingüístico español prefiera esconder que las reglas que hace suyas no son precisamente neutras.
Llama poderosamente la atención que las mismas personas que afirman con particular insistencia y frente a toda evidencia, tal y como lo revelan las leyes que afectan entre nosotros a las lenguas que los derechos no acompañan ni a éstas ni a los territorios, sino a las personas, no aprecien problema alguno en el enunciado que se ha convertido en guía principal del Manifiesto por la lengua común: el de que, mientras todos los ciudadanos españoles están obligados a conocer el castellano esto no es, al parecer, una imposición, sino un hecho cuya consistencia, sin más, se supone, los hablantes de otras lenguas disfrutan, sin más, del derecho a emplear estas últimas. Si sobran las razones para concluir que semejante enunciación contradice palmariamente lo que afirma el artículo 139.1 de la Constitución en vigor: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, más inquietante es que en la España de hoy se dé por demostrada, al parecer hasta el final de los tiempos, la adhesión popular a reglas como la invocada, en un escenario en el que se hace valer una oposición cerril al despliegue de mecanismos que permitan conocer si la ciudadanía acata esas reglas o, por el contrario, las repudia.
Para el nacionalismo lingüístico español la lengua castellana es superior, cómoda, fácil y útil, virtudes todas ellas que son siempre el producto de circunstancias naturales, nunca de la imposición y la represión. Las lenguas de los demás son, por el contrario, molestas, arcaicas, antieconómicas y francamente prescindibles. Al tiempo que la defensa del castellano se ajusta por definición a un impulso democrático, la de las restantes lenguas responde cabe entender a espurios y cavernarios intereses marcados por esa felonía que identifica el Manifiesto por la lengua común; si en las segundas se revelan por doquier los espasmos negativos de los nacionalismos, por detrás de la primera no habría, en cambio, nacionalismo alguno.
La estrategia principal no nos engañemos apunta a ratificar la situación de incómoda marginación y minoría de las lenguas no castellanas, y a hacerlo de la mano de medidas que tienen un cariz visiblemente asimétrico. Baste como botón de muestra el recordatorio de que los firmantes del manifiesto que nos ocupa entienden que, aun siendo recomendable que en las comunidades calificadas de bilingües la rotulación de edificios y vías públicas se registre en las dos lenguas, en modo alguno podrá realizarse en exclusiva en la lengua propia del país en cuestión, sin que, por omisión, y cabe entender, se rechace la posibilidad de que la rotulación se produzca únicamente en castellano.
El idioma y la fuerza
A los ojos de los nacionalistas lingüísticos españoles, la lengua común no se impone por la fuerza: tal horizonte es ontológicamente inimaginable, frente a lo que ocurre, al parecer, con las lenguas no castellanas. Mientras se rechazan determinadas políticas alentadas por los gobiernos autonómicos que se limitan a reclamar para las lenguas respectivas las mismas prerrogativas de las que disfruta el castellano en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, se prefiere olvidar cómo, en el pasado y en el presente, medidas aplicadas a menudo con saña y violencia han beneficiado de siempre al castellano y explican, siquiera parcialmente, su condición de visible preeminencia contemporánea. Mientras se manipulan y magnifican, en suma, los problemas que los castellanohablantes puedan encontrar en algunos lugares, se esquiva toda consideración en lo relativo a la delicada situación en la que se encuentran el catalán, el gallego y el vasco, y ello sobre la base de la increíble afirmación de que los objetivos de dignificación de esas lenguas ya han sido, al parecer, satisfechos.
No consta que los nacionalistas lingüísticos españoles, de siempre interesados en defender en exclusiva su lengua, se hayan pronunciado en momento alguno en favor de los legítimos derechos de los hablantes de las lenguas no castellanas. Que en los hechos el principio de libre elección lingüística en el sistema educativo sólo se postula para los castellanohablantes lo certifica la ausencia, dramática, de toda consideración en lo que atañe a ese principio aplicado, por ejemplo, en las personas de los hablantes de catalán, gallego y vasco que residen fuera de los territorios en los que las lenguas correspondientes son oficiales. Al cabo parece obligado concluir que esas lenguas no son percibidas como propias, circunstancia que da al traste, de paso, con cualquier proyecto creíble de bilingüismo: llamativo es que, mientras los nacionalistas lingüísticos españoles se desenvuelven orgullosamente como monolingües en castellano, se rechaza que los hablantes de catalán, gallego y vasco puedan comportarse como monolingües en las lenguas respectivas. Lo que en los hechos se reivindica un monolingüismo de facto es percibido en cambio como una afrenta cuando se sobreentiende que es la apuesta de los gobernantes de las comunidades autónomas que disponen de lenguas propias.
Una curiosa defensa
El Manifiesto por la lengua común configura, en fin, una curiosa defensa de una lengua que pareciera no tener a su disposición ningún tipo de apoyo. Para certificar lo contrario ahí están la maquinaria del Estado, el sistema educativo, un sinfín de rancias instituciones, el grueso de los medios de comunicación, buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica, el respaldo de intelectuales de prestigio y, en fin, las propias fuerzas armadas. Por si poco fuere, y a tono con los tiempos, el manifiesto que nos interesa recaba para sus promotores la doble condición de luchadores por los derechos humanos y de defensores de los desheredados. Pena es que, por muchos esfuerzos que se hagan, el texto no acierte a ocultar la defensa obscena de privilegios tan impuestos como asentados, y la ritual demonización, también a tono con los tiempos, de quienes disienten, paradójicamente tildados, a menudo, de fascistas y totalitarios. Que semejante campaña sea atizada, en suma, desde medios de comunicación y cenáculos de la derecha más montaraz dice mucho de su sentido más profundo.

Firmantes:
Carlos Fernández Liriaprofesor de Filosofía UCM
Montserrat Galceráncatedrática de Filosofía, UCM
Pedro Ibarracatedrático de Ciencias Políticas, UPV
Juan Carlos Moreno Cabreracatedrático de Lingüística, UAM
Arcadi Oliveresprofesor de Ciencias Políticas, UAB
Jaime Pastorprofesor de Ciencias Políticas, UNED
Carlos Taiboprofesor de Ciencias Políticas, UAM

PD para Leguina y otros tantos espaÑoles que han sucumbido a la ideología de la derecha espaÑola: "La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande, y es un señal de la dominación o superioridad de los Príncipes o naciones, ya sea porqué la dependencia o adulación quieren complacer o lisonjear, afectando otra naturaleza con la semejanza del idioma, o ya sea porqué la sujeción obliga con la fuerza." "...pero como a cada Nación parece que señaló la Naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la Nación como el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado..." (De la Instrucción secreta que el fiscal del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, transmitió a los corregidores del Principado de Cataluña el 29 de enero de 1716).

dimarts, 15 de juliol de 2008

"Un fantasma recorre Europa" (Manifest/Manifiesto)Fa molts anys que la sociolingüística (Aracil i Ninyoles) va descriure el mite del bilingüisme, avui altre cop prèdica fàcil d'aquells deixebles del sin que se note el cuidado.
En resum:
El bilingüisme és una pràctica individual: no hi ha societats o països bilingües, sinó individus o persones, ocasionalment i accidentalment, bilingües.
El bilingüisme és unívoc i unidireccional: només els parlants de la llengua minoritzada acostumen a ser bilingües, i encara només quan es troben amb la llengua hegemonista i hegemònica, no pas comuna, al davant.
El bilingüisme és ocasional i accidental: només es practica quan la llengua de l’interlocutor és la llengua hegemonista i hegemònica.
El bilingüisme és una de les estratègies del darwinisme social (llei del més fort) i liberalisme (laissez faire, laissez passer) lingüístics a favor, a la llarga, de la llengua hegemonista i hegemònica.
El bilingüisme és una situació provisional i transitòria de conflicte lingüístic encobert: candidesa a l’espera de la substitució lingüística, "natural", de la llengua minoritzada per la llengua hegemonista i hegemònica.
Contra el bilingüisme, fals mite de la igualtat de llengües, cooficialitat lingüística!

Hace muchos años que la sociolingüística (Aracil y Ninyoles) describió el mito del bilingüismo, hoy otra vez prédica fácil de aquellos discípulos del "sin que se note el cuidado" (1: nota para españoles a los que se ha estafado educativamente en su período escolar).
En resumen:
El bilingüismo es una práctica individual: no hay sociedades o países bilingües, sino individuos o personas, ocasionalmente y accidentalmente, bilingües.
El bilingüismo es unívoco y unidireccional: sólo los hablantes de la lengua minorizada acostumbran a ser bilingües, y aún sólo cuando se encuentran con la lengua hegemonista y hegemónica, no común, delante.
El bilingüismo es ocasional y accidental: sólo se practica cuando la lengua del interlocutor es la lengua hegemonista y hegemónica.
El bilingüismo es una de la estrategias del darwinismo (ley del más fuerte) y liberalismo (laissez faire, laissez passer) lingüísticos a favor, a la larga, de la lengua hegemonista y hegemónica.
El bilingüismo es una situación provisional y transitoria de conflicto lingüístico encubierto: candidez a la espera de la substitución lingüística, "natural", de la lengua minorizada por la lengua hegemonista y hegemónica.
Contra el bilingüismo, falso mito de la igualdad de lenguas, ¡cooficialidad lingüística!

(1) sin que se note el cuidado: "La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande, y es un señal de la dominación o superioridad de los Príncipes o naciones, ya sea porqué la dependencia o adulación quieren complacer o lisonjear, afectando otra naturaleza con la semejanza del idioma, o ya sea porqué la sujeción obliga con la fuerza." "...pero como a cada Nación parece que señaló la Naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la Nación como el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado..." (De la Instrucción secreta que el fiscal del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, transmitió a los corregidores del Principado de Cataluña el 29 de enero de 1716).

dimecres, 9 de juliol de 2008

"Común: adj. Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte" (DRAE)

Lenguas comunes de España

Luz Casal s'esborra de "la manipulación" del 'manifiesto'
"¡He pasado la peor semana desde que me dieron la noticia de mi enfermedad!"

Tot i que la millor rectificació és no deixar-se entabanar per carpetovetònics, troglodites i decimonònics que, lluny de defensar cap llengua, pretenen només conflictivitzar la convivència basada en el respecte, la diversitat i la pluralitat amb l'objectiu de bastir una majoria social al servei d'una dreta ben dretana, rectificar és de savis.

dimarts, 8 de juliol de 2008

“Veritablement, l'home és el rei dels animals, doncs la seva brutalitat supera a la d'aquests” (Leonardo Da Vinci)


Ve el "Proyecto Gran Simio" como "una negación radical del concepto de persona"
El obispo de Palencia dice que los monos están más protegidos que las personas en España

"Les religions, com les cuques de llum, necessiten de foscor per brillar” (Arthur Schopenhauer). Després de veure de què sou capaços algunes malnomenades persones per a les quals qualsevol concepte (España, església, democràcia, ensenyament, sanitat, família, etc) només pot ser definit amb termes d’exclusió de qualsevol diferència o pluralitat, estic completament segur que hi ha un munt de mones que es mereixen molt més respecte que tota la caterva de nacionalcatolicistes que voleu portar el PAÍS i els països trenta anys enrere. Ni de les mones, us mereixeu de descendir! A cagar a la via de dos en dos, així us fareu companyia! En la lengua comunA que defiende vuestro Manifiesto: ¡A parir panteras, que la biodiversidad es un placer apto para célibes! Ah, y contra el Manifiesto, ¡Igualdad de todas las lenguas ibéricas!

diumenge, 6 de juliol de 2008

Interessos sense desitjos

L'interès particular d'individus concrets de l’espècie humana entra molt sovint en contradicció amb allò que podríem anomenar interès general de l'espècie humana.
Què ho fa que, en casos de contradicció, hi hagi persones que anteposen l'interès humà al propi individual?
Què ho fa que, en casos de contradicció, hi hagi persones que anteposen l'interès individual al comú humà?
Què ho fa que moltes persones susceptibles de ser afavorides per l'interès general no senten aquest interès comú com a propi i de vegades fins i tot s'hi mostren en contra, i no pas per afavorir cap gran interès particular?

Què ho fa que moltes persones susceptibles de ser afavorides per l'interès general queden entrampades en cabòries com déu, pàtria i rei?
Potser consideren més abastables, per a la felicitat, aquestes entelèquies metafísiques que no pas les entitats reals amb què es concreta l'interès general?
Potser per què no hi ha interessos més generals que d’altres i tots són, doncs, particulars i no pas comuns?
Cal buscar-ne les causes en els antecedents familiars, l'educació, l'autoformació, la vida viscuda al costat de persones semblants, etc?
Per què moltes persones que anteposen l'interès individual a l'interès humà intenten molt sovint fer passar el seu interès particular per l'interès general de tothom?
No sé si hi ha algú disposat a reflexionar o a respondre sobre totes aquestes preguntes. En qualsevol cas, com diu Ramon Alcoberro, "Procurar entendre per què els humans prenen decisions contràries als seus propis interessos continua essent, però, un exercici intel·lectual fascinant i de conseqüències radicals."

divendres, 4 de juliol de 2008

Adhiérase AQUÍ al Manifiesto en Defensa del Bilingüismo


Manifiestos para españoles demócratas democráticos cuyo bilingüismo consiste en hablar educadamente en castellano o en español según sea una o la otra la lengua del interlocutor

Nunca firmarían: Rosa Díez, Manuel Jiménez de Parga, Cristina López Schlichting, Plácido Domingo, Ana María Matute, Luz Casal (ja se n'ha esborrat, 9/6/08), Cayetano Rivera, Margarita Salas, Santiago Grisolía, César Nombela, Óscar Pereiro, Pedro Delgado, Enrique Cerezo, Ángel Nieto, Antonio Fernández Alba, Antonio Mingote, Francisco Rodríguez Adrados, José María Merino, Eduardo García de Enterría, Gregorio Salvador, Manuel Seco...
Com diu en Jordi de Girona que viu a Caça de la Selva: De porc i de senyor se n’ha de venir de mena. Sí, hombre/mujer españolO/española, que "¡Cerdo y señor uno nace y no se hace!"
I si em toqueu gaire els pinyolets, seguiré el consell de José Maria Eça de Queirós (1845-1900), que a Correspondência de Fradique Mendes (1900) recomanava: "Només cal parlar amb impecable seguretat i puresa la llengua del propi país; totes les altres, cal parlar-les de mala manera, amb aquell accent xato i postís que denuncia tot seguit l'estranger (...) Parlem patriòticament malament les llengües dels altres!". Sí, hombre/mujer españolO/española, que mientras el único unilinguismo natural, histórico, possible, legal, real, racional, patriótico, monárquico, parlamentario, nacionalista, cristiano, de izquierdas y de derechas sea el vuestro, ¡podeis iros a cagar a la via con VUESTRA LENGUA ESPAÑOLA COMUNA! O com diu, més genuïnament, la Zel, aneu a pastar fang!, que quiere decir, más o menos, ¡a pastar fango en lugar de pan!, eso sí, con VUESTRA LENGUA ESPAÑOLA SIEMPRE COMUNA.

dijous, 3 de juliol de 2008

Adhiérase AQUÍ al Manifiesto en Defensa de la Lengua


Manifiestos para españoles demócratas democráticos

Nunca firmarían: Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José María Ruiz Soroa, Fernando Savater, Federico Jiménez Losantos, César Vidal, Pío Moa, Amando de Miguel, Juan Carlos Girauta, Cristina Losada, Pablo Molina, José María Marco, Javier Rubio, Javier Somalo, Dieter Brandau, Maite Nolla, Daniel Rodríguez Herrera...
Españols potser sí, intel·lectuals? Com diu en Jordi de Girona que viu a Caça de la Selva: De porc i de senyor se n’ha de venir de mena. Sí, hombre/mujer españolO/española, que "¡Cerdo y señor uno nace y no se hace!"
I si em toqueu gaire els pinyolets, seguiré el consell de José Maria Eça de Queirós (1845-1900), que a Correspondência de Fradique Mendes (1900) recomanava: "Només cal parlar amb impecable seguretat i puresa la llengua del propi país; totes les altres, cal parlar-les de mala manera, amb aquell accent xato i postís que denuncia tot seguit l'estranger (...) Parlem patriòticament malament les llengües dels altres!". Sí, hombre/mujer españolO/española, que mientras no respeteis la igualdad de todas las lenguas, ¡podeis iros a cagar a la via con la VUESTRA ESPAÑOLA COMUNA!

dimecres, 2 de juliol de 2008

Manifiesto en Defensa de las Lenguas ComunAs

Mundo, coPPe, Iglesia, UPD, Tele 5, etc, etc, a cagar a la via!