dimecres, 20 de juny de 2007

Almenys les portes d'abans tenien gatonera

Les portes de l'antiga ciutat d'Atenes obrien cap enfora i, com que els carrers eren molt estrets, no s'havia de trucar per entrar a les cases, sinó per sortir-ne, per tal d'evitar estampar la porta al nas d'algun vianant. D'altra banda, calia que les portes fossin ben tancades, i no només per no entorpir el pas, sinó perquè una porta mig o mal tancada és de mal obrir: perquè només podem obrir les portes que estan tancades del tot.