dimecres, 6 de juny de 2007

Els nostres rius són les vides

Els cabals d'aigua sempre han estat salvatges, impetuosos, naturals, desbordants, imprevisibles. En part per això, tenim les canalitzacions que n'acondueixen les aigües i els embassaments que en frenen les revingudes. Quina mania, però, la dels moralistes, al menys d'ençà de Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, d'utilitzar-ne la imatge per vendre'ns resignació. Sens dubte, contra la vida, no hi ha pitjor presa que la mental!