dimarts, 26 de juny de 2007

Facis la teva voluntat en el teu desig

Demi Moore, en Una proposició indecent (1993), diu: "Algú va dir alguna vegada: si desitges alguna cosa amb molta força, deixa-la en llibertat. Si et retorna, serà teva per sempre. Si no retorna, no et pertanyia des del començament". La frase ha fet més o menys fortuna com a cita cèlebre del món del cinema i és emprada en fòrums i blocs sentimentaloides o de caire més o menys rosa, malgrat la seva excessiva carrincloneria pel paper que atorga a la propietat, la pertinença, la possessió, etc, en les relacions humanes. I és que no envelleix, malgrat els enterradors, la cita següent, de K. Marx (La ideologia alemanya): "Les idees de la classe dominant són, en cada època, les idees dominants; és a dir, la classe que és la força material dominant de la societat resulta, al mateix temps, la potència espiritual dominant". Amb aquests antecedents plens de vigència, millor abandonar la sensibleria i lluitar noblement per allò que es desitja!
"Qui no sap introduir la seva voluntat en les coses, hi introdueix com a mínim un sentit: és a dir, creu que ja hi ha al seu dedins una voluntat (principi de la "fe")" (F. Nietzsche, Sentències i sagetes, del Crepuscle dels ídols, 1888). I això, per a la història de la humanitat, no ha estat gaire rendible.